امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۸
امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۸
امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰

بخش مربوط به همکاری در فروش شرکت نوآوران کسب و کار سایا

اطلاعات مالک فروشگاه

اطلاعات بانکی

اطلاعات فروشگاه

کارت ملی، شناسنامه، جواز کسب، سند یا اجاره نامه منزل، سند یا اجاره نامه فروشگاه و عکس پرسنلی
ارسال اصل چک تضمین در وجه نوآوران کسب و کار سایا با مبلغ تعیین شده از طرف مدیرعامل شرکت نوآوران کسب و کار سایا