امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۲
امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۲
امروز۳۰ مهر ۱۴۰۰

پرتال کارکنان نوآوران کسب و کار سایا مخصوص امور سازمانی پرسنل

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آغاز فروش فصل زمستان

تا پایان فروش تابستان

عملکرد فصل جاری فروش

تیم فروش ۱
پلن فروش ۶۸%
فروش طبق برنامه ۶۸%
تیم فروش ۳
پلن فروش ۵۱%
فروش طبق برنامه ۵۱%
تیم فروش ۲
پلن فروش ۹۳%
فروش طبق برنامه ۹۳%
تیم فروش ۴
پلن فروش ۷۵%
فروش طبق برنامه ۷۵%

رسید دریافت

رسید درخواست

فرم های اداری